Triod-ameliyatı-nasıl-olur?

Triod Bezi Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Troid bezinde meydana gelen şişliklere/yumrulara tiroid nodülü denir. Tek başına olabileceği gibi birden çok nodül oluşumu da gözlenebilir. Nodüller anormal hücre çoğalmalarıdır. Çoğu iyi huyludur ancak bazıları kanserleşebilmektedir. Şüpheli bulunan nodüllerin ya da kötü huylu nodüllerin cerrahi yöntemlerle alınması önerilmektedir. Tiroid bezinde nodüllerin varlığı; nodüler guatr olarak adlandırılmaktadır. Tiroid nodülleri çoğu hastada bir şikayete neden olmaz. Bu nedenle başka sebeplerden dolayı yapılan taramalarda ve doktor muayenesinde fark edilmektedir. Tiroid nodülü ameliyatı nasıl gerçekleştirilir? Şüpheli bir nodülün fark edilmesi ya da kötü huylu bir nodülün bulunması durumunda cerrahi müdahale ile nodülün alınması söz konusu olmaktadır. Ultrason, iğne biyopsisi gibi tetkiklerle tespit edilen nodüller için biyopsi sonucuna göre uygun tedavi belirlenir. Nodülün bulunduğu yere göre; tiroid bezinin bir kısmı ya da tamamı ameliyat ile alınır.
Bazı hastalarda cerrahi işlem sonrasında tedaviye gerek yoktur. Ancak bazı hastalarda tiroid bezinde kötü bir hastalık varsa cerrahi tedavi yeterli değildir ve geri kalan kısmın da alınması gerekmektedir.